Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το mediterraneanketo.online διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το mediterraneanketo.online αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε  ήδη κάνει.

Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές μας δεν συμπεριλαμβάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο 24%. Για αγορές που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες (αλλοδαπά κράτη, μη μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο Φ.Π.Α. θα αφαιρείται. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και άνευ προηγούμενης ειδοποίησης να μεταβάλει τις τιμές πώλησης για τα προϊόντα της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το mediterraneanketo.onlineουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.Επιπλέον, δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του. Σε περιπτώσεις αλλαγών και επιστροφών, η εταιρία ανταποκρίνεται εντός 4
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα » mediterraneanketo.online «είναι ο επίσημος διαδικτυακός ιστότοπος . Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το mediterraneanketo.online συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του » mediterraneanketo.online «ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η εταιρεία καθώς επίσης και ο χρήστης – καταναλωτής συνομολογούν και συναποδέχονται για την σωστή και με τα συναλλακτικά ήθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος – ιστοσελίδας mediterraneanketo.online. Ο χρήστης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα-ιστοσελίδα mediterraneanketo.onlineγια να αποστείλει με e-mail, ή να δημοσιεύσει , ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές , ή εθνικές διακρίσεις. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της και χωρίς να έχει αιτιολογήσει νωρίτερα, καθώς και χωρίς να ειδοποιήσει για τις τροποποιήσεις των τιμών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε η mediterraneanketo.online  που εδρεύει στην Ηρακλείου 7  Χαλάνδρι, Ελλάδα και παρακάτω σας αναφέρουμε σαφήνεια την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη  πολιτική σας αναφέρει ξεκάθαρα τον τρόπο διαχείρησης των προσωπικών σας στοιχείων είτε σαν επισκέπτης  που κάνετε απλή περιήγηση είτε σαν χρήστης που έχετε κάνει εγγραφή ή συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας μας.

Τύπος προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε

Τα στοιχεία που συλλέγουμε είτε σε εκτέλεση εγγραφής είτε αγοράς δεν τα επεξεργαζόμαστε περισσοτέρο από ότι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό είτε την διεκπαιρέωση της αγοράς είτε της εγγραφής . Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι τα παρακάτω:
Όνομα χρήστη
Επώνυμο χρήστη
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός κώδικας
E-MAIL
Τηλέφωνο
ΑΦΜ,ΔΟΥ(Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου)
Πληροφορίες Πληρωμής

Πότε υπάρχει η ανάγκη για καταχώρηση Προσωπικών Δεδομένων

Οι τρόποι συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων είναι οι ακόλοθοι:

Εγγραφή
Φόρμα Επικοινωνίας για κάποια τυχόν ερώτηση
Αγορά

Πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα διαχειριζόμαστε ώς εξής:

Για την εκτέλεση και την αποστόλης κάθε ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι απαραίτητα τα παραπάνω στοιχεία.
Για την ενήμερωση μέσω e-mail  για το στάδιο της παραγγελίας σας.
Στις παραγγελίες κάποιες φορές υπάρχουν ελλείψεις σε προιόντα και έτσι πρέπει να  έχουμε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή e-mail  ώστε  να ενημερώσουμε ,
Παρακολούθηση δραστηριότητας στον ιστότοπό μας, π.χ. να εντοπίζει πιθανή δόλια δραστηριότητα και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης που ισχύουν για τον ιστότοπό μας
Διαχείριση των νομικών και επιχειρησιακών υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το περιεχόμενο και την απάτη).

Πότε μπορεί να αποστείλουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους;

Μπορούμε να αποστείλουμε προσωπικές πληροφορίες σε άτομα όπως:

τους υπεργολάβους και τους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, φροντίζουμε, να συνεργαστούμε με υπεργολάβους και παρόχους υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με την ασφάλεια των δεδομένων.
οι επαγγελματικοί μας σύμβουλοι (δικηγόροι, λογιστές, οικονομικοί σύμβουλοι κλπ)
των ρυθμιστικών αρχών και των κυβερνητικών αρχών σε σχέση με τις διαδικασίες συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις μας

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

H  αποθηκεύση των προσωπικών δεδομένων σας  γίνονται σε προσωπικούς, ασφαλείς και διαβαθμισμένους διακόμιστες, συμπεριλαμβανομένης κρυπτογράφησης δεδομένων όπου ενδείκνυται, παρέχοντας υψηλότατο επίπεδο συμμόρφωσης στο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία (text,files) τα οποία αποστέλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη .

Η χρήση των Cookies είναι κομβικής σημασίας  καθώς:

Επιτρέπει την προσθήκη προιόντων στο καλάθι
Επιτρέπει την προσθήκη των αγαπημένων προιόντων στη wishlist
Ηλεκτρονική Πληρωμή
Σύνδεση λογαριασμού

Η mediterraneanketo.online και οι δικτυακοί τόποι τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης και της Google – Facebook-Ιnstagram-Youtube-Twitter, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα cookie (όπως για παράδειγμα το Analytics Cookie) και Cookie τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClick cookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τα Cookies γίνονται για λόγους marketing  και στατιστικούς δεν λαμβάνουν πληροφορίες  κανενός εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη και χρησιμοποιούνταί μόνο για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Χωρίς την χρήση των Cookies όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα επηρεάζονταν και δεν θα λειτουργούσαν ορθά.Επιπλέον έχουμε τα Cookie τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Youtube, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Διαγραφή Cookies

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την διαγραφή των Cookies μπορείτε να τα διαγράψετε μέσω του εκάστοτε Browser που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται στο διαδίκτυο για να εκτελέσετε την παραπάνω ενέργεια.Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να προβεί σε ρυθμίσεις ώστετ να μην δέχεται cookies.Στην συγκεκριμμένη περίπτωση έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα ρύθμισης διαφημίσεων ή να εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό εξαίρεσης διαφημίσεων για προγράμματα περιήγησης.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ένα set από Cookies  να συλλέγουμε πληροφορίες reports για την χρήση του ιστότοπου μας χωρίς να ταυτοποιεί προσωπικα τους χρήστες.Με την βοήθεια του συγκεκριμμένου  εργαλείου μπορούμε να παρατηρούμε της σελίδες που έχουν την περισσότερη απήχηση από τον ιστότοπο μας καθώς και τα προιόντα που είναι πιο δημοφηλή ώστε να βελτιώνουμε τα προιόντα που έχουμε και τις σελίδες του mediterraneanketo.online.Το συγκεκριμένο εργαλείο καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.Παρόλο που η Google καταγράφει την IP του υπολογιστή σας δεν μας παρέχετε πρόσβαση σε αυτό.Η Google είναι τρίτος φορέας δεδομένων που είναι συμβατός με τους εκάστοτε κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης.

Επιπλέον,μπορούμε να παρατηρούμε την απόδοση των διαφημήσεων(Google Adwords,Facebook κ.τ.λ) που έχουμε και να τις αξιολογούμε αναλόγως.Για να αποτρέψετε το Google Analytics να επεξεργάζεστε τα στοιχεία σας  μπείτε εδώ.

Προστασία Συναλλαγών

Όλες οι συνναλαγές που εξοφλούνται μέσω Paypal ή Πιστωτική κάρτα εκτελούνται με ασφάλεια και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος καθώς και το Paypal και η τράπεζα

διατηρούν συστήματα υψηλού επιπέδου ασφαλείας για ηλεκτρονικές συναλλαγές.Επιπλέον, ποτέ δεν αποθηκεύονται στην βάση μας στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμός σας και να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες σας.Επιπλέον,σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τα στοιχεία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο πρόσωπικων δεδομένων της mediterraneanketo.online,ώστε να σας τα διαγράψει με ασφάλεια.

Υπεύθυνος προσωπκών δεδομένων

Γεωργία Χατζηιωάννου

Email Επικοινωνίας :info@mediterraneanketo.online

Διάρκεια Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να παρέχουμε τις υπηρεσίες σε εσάς και σε άλλους και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Λάβετε υπόψη ότι αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες από τους διαγραμμένους λογαριασμούς ως απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, θα συμμορφωθούμε με το νόμο, θα αποτρέψουμε την απάτη, θα συλλέξουμε αμοιβές, θα επιλύσουμε διαφορές, θα επιλύσουμε προβλήματα, και θα προβούμε σε άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από το νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και της παρούσας Πολικής Προστασίας.

Νομοθεσία για την  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί ώστε να ακολουθεί τα δεδομένα  και τους κανονισμούς  που πρέπει να τηρούνται :

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το mediterraneanketo.online
Συννεχίζοντας να χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Επωνυμία: Diet Health Club
ΑΦΜ: 13021414565
Έδρα: Κιλκίς 22 – Αθήνα
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 6940779845